70 млн. лева трябват за довършване на кадастралната карта

 До 2023 г. се очаква да приключи цялата цифровизация на урбанизираната територия на страната. Това ще струва още 70 млн.

Повече