КЗК разреши на „Спиди“ да купи „Рапидо“

Комисията за защита на конкуренцията с голямо забавяне разреши придобиването на едноличен контрол от страна на „Спиди“ върху „Рапидо експрес

Повече

КЗК разреши създаването на съвместното предприятие Табак Логистик Груп

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез създаването на съвместно предприятие, „Табак Логистик Груп” АД, от страна на „Табак

Повече