ПрайсуотърхаусКупърс България чества 20 години успешна практика с издаването на книга

  Книгата идентифицира и разглежда четири профила на компании-победители в зависимост от степента им на интернационализация и продуктова диверсификация –

Повече