Компютри със стари операционни системи вече нямат достъп до системата на НАП

От  17.02.2020 г., всички услуги и сървиси, предоставяни от НАП, ще бъдат достъпни единствено, чрез използването на транспортен протокол TLSv1.2.Компютри

Повече