Конкурсът „Гласът на младите за силна икономика“  отличи над 50 разработки по темата за неравенството и човешкия капитал

Темата „Човешкият капитал и благоденствието на България“ от конкурса под наслов „Гласът на младите за силна икономика“ имаше за цел

Повече