Кампанията „Купи и дари в условия на пандемия“ продължава да помага на семейства в нужда

    Пловдив 22 април 2020   Интеракт клуб Пловдив – Филипопол, съвместно с Ротаракт клуб Пловдив – Филипопол, Ротаракт

Повече