Британските лордове: България и Румъния не бяха готови за ЕС

Корупцията и реформата в съдебната система трябваше да бъдат по-внимателно наблюдавани, преди на двете държави да бъде предложено членство. Реално

Повече