Минималната заплата да бъде 42-43 процента от средната, предлага бизнесът

Да се фиксира горна граница за преговори по минималната работна заплата (МРЗ), която да не по-висока от 42-43 на сто

Повече