Министерство на икономиката очаква 3% ръст на икономиката през 2017 г.

Растежът на българската икономика през 2017 г. се очаква да достигне 3%, което ще се дължи до голяма степен от

Повече