Започва обсъждането на промените в наредбата за информиране на ЕС в енергетиката

Текстът и мотивите към него са качени на интернет страницата на МИЕТ www.mee.government.bg в секция „Актуални теми“, съобщават от ведомството.

Повече