Конституционният съд отмени национализацията на пенсионни партиди

Отмененият параграф 4а  от от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигурягаве (КСО) урежда “средствата на индивидуалните партиди,

Повече

Национализираха партидите на 45 699 осигурени в професионалните фонодове

Това сочи статистиката на Комисията за финансов надзор за дейността на допълнителното пенсионно осигуряван за първото тримесечие на 2011 г.

Повече

Ирландска банка изтегли акциите си заради национализация

Днешното решение бе повлияно от информацията, разпространена от медиите, че ирландското правителство ще придобие мажоритарен дял в банката, след като

Повече