3.1% ръст на БВП на България през четвъртото тримесечие на 2019 г.

Сезонно изгладените данни на НСИ показват растеж от 3.1% на БВП на България през четвъртото тримесечие на 2019 г. в

Повече