Част от рибата на пазара се оказа пълна с олово и живак

Част от рибата на пазара съдържа вредни за здравето тежки метали. Те са в стойности, близки или дори надхвърлящи нормата,

Повече