Управлението на висшето образование в България не отговаря на световните тенденци

  проф. д-р ик.н. Ас. Конарев България въведе изключително тежка държавна регулация на свободния пазар на образователни услуги и невероятна

Повече