Има разлика на средната пенсия между мъжете и жените

Съществени различия по пол има при пенсиите за осигурителен стаж и възраст, получавани от 1 543.5 хиляди пенсионери от общо

Повече