Коботите на Universal Robots могат да се внедрят във всяка индустрия

Колаборативните роботи на Universal Robots, или с други думи – коботите, създават допълнителни възможности за автоматизация в различни видове индустрии.

Повече