МВФ изведе икономически модел за последиците от обявяване на неплатежоспособност на една държава

Експертите от Международния валутен фонд са изследвали 23 подобни случая в периода 1977 – 2009 година и са извели икономически

Повече