Нетната печалба на БФБ нарасна 3 пъти през 2017 г.

Операторът на българската борса стартира ударно новата фискална година. Нетната печалба на „Българска фондова борса“ АД нарасна 3 пъти до

Повече