Нотариусите ще докладват за платени данъци за всяка сделка с имот или кола

От догодина нотариусите ще бъдат задължени да докладват в общините за всяка сделка с недвижим имот или моторно превозно средство.

Повече