НСИ: 53.5% от предприятията със спад в приходите на стоки и услуги през март

Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да предостави на обществото информация за

Повече