30 милиарда евро от обратното изкупуване на дълга в Гърция

„Обратното изкупуване премина добре. Предложената сума от инвеститорите бе в рамките на очакваното, около 30 милиарда евро“, заяви правителствен служител,

Повече