Пловдивски университет с нова софтуерна магистратура

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” въвежда от учебната 2019/2020 г. обучение по магистърска програма „Технология

Повече