Външнотърговско салдо на България остава отрицателно

Общото външнотърговско салдо на България спрямо ЕС и трети страни през първия месец на новата година остава отрицателно и в

Повече