Безвъзмездната помощ за битова газификация се вдига от 20% на 30%

Безвъзмездната помощ по програмата за газификация на жилища като мярка за енергийна ефективност (DESIREE GAS) се увеличава от 20 на

Повече