Според МВФ и Световната банка от 2019-2020 ще настъпи период на намаляване на глобалния икономически растеж

Според МВФ и Световната банка от 2019-2020 ще настъпи период на намаляване на глобалния икономически растеж, което ще се отрази

Повече