Обсъждат компютърно моделиране още от първи клас

Министерството на образованието и науката ще финансира  дейности по интереси, свързани с математически, технически и природни науки, както и обучения

Повече