Потреблението на ток през 2018 г. намалява с близо 3% въпреки ръста на икономиката.

Противно на очакванията икономическото оживление през 2018 г. не успя да доведе до по-голямо потребление на електрическа енергия. Данните на

Повече