Стрес тестове ще треснат застрахователи и презастрахователи

По препоръка на Управляващия комитет, КФН взе решение да възложи на представителите на EIOPA изработването на методологията за извършването на

Повече