Биопроизводителите няма да получат евросубсидии през 2018 г.

Силното усвояване на средствата за биологично производство и агроекология и климат от програмата за развитие на селските райони през последните

Повече