Потребителските заеми за домакинствата продължават да нарастват

Потребителските заеми за домакинствата продължават да нарастват с изключително бързи темпове. В края на януари отпуснатите потребителски заеми на гражданите

Повече