Икономическата психология и финансовите решения

Поведенческата икономика, заедно със свързани към нейната област подзвена като поведенчески финанси, се занимава с ефектите на психологическите, социалните, когнитивните

Повече