Барозу: Необходима е спешна рекапитализация на банките

Освен призива неотложно рекапитализиране на банките Барозу предложи да се вдигне изискваният долен праг на собствените авоари на финансовите институции

Повече

ЕК: Повече банки може да се нуждаят от рекапитализация

„Задълбочаването на кризата със суверенния дълг, влиянието й върху крехката банкова система и продължаващото напрежение на финансовите пазари, всичко насочва

Повече