Правителството е изпълнило само 19 от общо 118 инвестиционни мерки

Правителството прие втория отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, които възпрепятстват

Повече