Споразумение за двустранна търговия ще сключат Австралия и Великобритания

Споразумение за двустранно сътрудничество в областта на свободната търговия предвиждат да сключат две от перлите на британската корона – Австралия

Повече