Стартира кампанията „Купи и дари в условия на пандемия“

Пловдив, 13 април 2020 Интеракт клуб Пловдив – Филипопол, съвместно с Интеракт клуб Пловдив, Ротаракт клуб Пловдив – Филипопол, Ротаракт

Повече

Стартира търговията с ДЦК на Българската фондова борса

Стартира търговията с държавни ценни книжа (ДЦК) на Българската фондова борса (БФБ), която дава възможност на повече участници да търгуват

Повече

Unicredit стартира най-голямото увеличение на капитала в историята на Италия

Най-голямата италианска банка Unicredit има нужда от 13 млрд. евро, за да компенсира отписвания заради лоши кредити. Затова банката стартира

Повече