Печалбата на БАКБ нараства с над 15% през деветмесечието

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) приключва деветмесечието с реализиран положителен финансов резултат в размер на 6,2 млн. лв. след данъчно облагане,

Повече