Ще започне ли строителството на „Турски поток“ през октомври

Строителството на първата тръба на „Турски поток“ може да започне през октомври. Тогава ще бъдат подписани всички междуправителствени споразумения за

Повече

Транзитните такси на Украйна правят газопровода „Турски поток“ изгоден за Русия и Турция

Изграждането на газопровода „Турски поток“ става все по-привлекателно за Турция и Русия заради нарастващите разходи за транзита на газа през

Повече