Еврохолд планира увеличение на капитала с 80 млн. лв.

  Източник: Еврохолд Еврохолд България АД, една от водещите независими бизнес групи в региона на Централна и Източна Европа, планира

Повече