Ниските темеператури увеличиха потреблението на електроенергия

ЧЕЗ Разпределение България отчете увеличение на средните товари по мрежата през почивния ден 6 януари с близо 20% в сравнение

Повече