Потребителите могат да се откажат от договор за timeshare в 14-дневен срок

Промените в закона целят подобряване на информираността и по-добра защита на потребителите. Те въвеждат подробни изисквания към рекламата, както и

Повече