България не изостава от Европа във финансовата грамотност

По отношение на финансовата грамотност на хората в България не се различава съществено от останалите европейци: 32% от българите имат

Повече