България не е съгласна с проблемните заеми в ЕС

Българската държава е официално против реализирането на публично финансирана финансова структура, която да подпомага събирането на проблемни заеми на европейските

Повече