Миньори и химици протестират, искат европейско бъдеще

Акцията беше за запазване на работните места в рудодобива и срещу необоснованите нападки, изказвания и натиск върху българската минерално-суровинна индустрия.

Повече