Най-бедният швейцарски кантон подготвя минимално заплащане за труда

Швейцарският кантон Тичино, един от най-бедните в страната, се подготвя за реализация на идеята за въвеждане на минимална работна заплата,

Повече