Акционерите на Химимпорт ще гласуват за брутен дивидент от 6.3 стотинки на акция

Химимпорт се очаква да проведе своето редовно годишно общо събрание на 23-ти август 2019-та година от 17:00 часа в седалището

Повече