Участието на България в банковия съюз ще има висока цена

Участието на България в банковия съюз ще има висока цена. Парламентарната Комисия по бюджет и финанси одобри законопроект за ратифициране

Повече