Брюксел ще финансира жп линията Македония – България

Европейският съюз ще финансира строителството на железопътната линия от Коридор №8, която трябва да свърже Черно море с Адриатическо и

Повече