20 499 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит по ЗКСД

20 499 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит по ЗКСД.До 50 милиона лева е максималният

Повече