Данъкът върху финансовия сектор в ЕС влиза в сила от 2014 г.

Новият данък ще засегне финансовата индустрия в 27-те страни-членки на съюза – банките, инвестиционните дружества, застрахователните компании, пенсионните фондове, брокерските

Повече