Швейцария: 80% от заплатите се плащат от правителството

Най-големият пакет мерки за подпомагане на икономиката в историята на Швейцария, отпуснат, за да се противодейства на отражението на епидемията

Повече